Vi stöder Läkare utan gränser

 

PA-Resurs - mer lön för pengarna
 
 
   
  Mycket välkommen till PA-Resurs!

PA-Resurs är ett konsultföretag som arbetar med löne- och personalfrågor. Vi har kontor i Sollentuna och Uppsala.

Vi fungerar som ditt företags lönekontor. Lägg ut, outsourca, lönen till oss så tar vi hand om hela lönefunktionen.

Vi har också löneexperter som kommer till er och tar hand om allt som har med lönehanteringen att göra.

Vi jobbar även som verksamhetskonsulter när det gäller översyn eller införande av nya löne-, tids- eller HR-system.

      PA-Resurs går upp i Klara Papper och vi flyttar!

PA-Resurs och Klara Papper går samman per 1 september 2017 då vi även flyttar ihop med Klara Papper.

Ekonomi Klara Papper

Ny adress är:
Ekonomi Klara Papper
Box 1062
101 39 STOCKHOLM
Telefon - 08-522 49 700

Besöksadress:
Kungsgatan 71 (på Kungsholmssidan, se karta)

 
       
   
             
  Our company has triple-A, the highest credit rating in the Soliditet evaluation system, which is based on approximately 2,400 decision parameters. This information is completely up to date and is refreshed daily via the Soliditet database.  
   
PA-Resurs AB • Aniaraplatsen 2 3tr • 191 47 Sollentuna • Tel 08-514 84 940
     
     

 

Företagsvän till Läkare utan  gränser